اس ام اس حکیمانه

منتظر هیچ دستی نباش …
اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن !
اینجا همه رهگذرند !

هرگز منت احساسی رو نکش که به زور داره برات خرج میشه …

پایانم نزدیک است ، نبودنم را تمرین کن !برای با او و او ها بودن چه بی طاقتی ؟ !
اول من را تمام کن …

خدایا !
پس زنگ تفریحت چه شد ؟ خسته ام از کلاس رقصیدن به ساز دنیا …

اگه نیمه گمشدتو پیدا نکردی زیاد مهم نیست …
درد واقعی از اونجایی شروع میشه که نیمه پیدا شدتو گم کنی !

گناهش گردن خودت …
آن روز ، روزه بودم
حسرت تو را خوردم !

/ 0 نظر / 23 بازدید